Інформаційний лист з питань оплати праці працівників закладів охорони здоров’я

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.01.2017 р. N 10.1-17/2025

Інформаційний лист з питань оплати праці працівників закладів охорони здоров’я

З метою уникнення порушення законодавства з оплати праці у зв’язку зі внесенням змін до законодавчих актів з оплати праці, що застосовуються з 1 січня 2017 року, Міністерство охорони здоров’я України просить взяти до уваги та використання в роботі наступну інформацію.

Відповідно до статті 8 Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” мінімальна заробітна плата з 1 січня 2017 року становить 3200 гривень.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. N 1037 “Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (далі – постанова N 1037) розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду ЄТС встановлено на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Тобто з 01.01.2017 р. розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду ЄТС становить 1600 гривень. Посадові оклади решти працівників за ЄТС обчислюють шляхом множення 1600 грн на відповідний тарифний коефіцієнт (додаток 1*).

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, необхідно проводити доплату до рівня мінімальної заробітної плати, щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Також варто зазначити: якщо працівник не виконав місячну норму праці, перебував у відпустці, на лікарняному, працює неповний робочий час тощо, то оплата його праці проводиться пропорційно виконаній нормі праці.

Час простою не з вини працівника оплачується згідно з нормами статті 113 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) не нижче двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) без проведення доплати до рівня мінімальної заробітної плати (лист Міністерства соціальної політики України від 12.01.2017 р. N 493/0/2-17/28).

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат (ст. 31 Закону України “Про оплату праці”).

Тобто при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру враховуються такі передбачені Умовами оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затвердженими спільним наказом Міністерства соціальної політики України та МОЗ України від 05.10.2005 р. N 308/519 (далі – Умови N 308/519), та іншими нормативними актами, надбавки, доплати і підвищення посадових окладів, як обов’язкові, так і необов’язкові:

Підвищення посадових окладів:

за наявність кваліфікаційної категорії;

за оперативне втручання;

за диплом з відзнакою;

за керування санітарним транспортом;

у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці;

інші підвищення посадових окладів (тарифних ставок), передбачені п. 2.4 Умов N 308/519.

Доплати:

за науковий ступінь;

за ненормований робочий день для водіїв легкових та санітарних автомобілів, автомобілів швидкої медичної допомоги;

шеф-кухарю, який не звільнений від основної роботи;

за суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника та розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Надбавки:

за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я (постанова КМУ від 29.12.2009 р. N 1418);

за особливий характер праці (постанова КМУ від 27.03.2013 р. N 199);

за особливі умови праці (постанова КМУ від 27.03.2013 р. N 199);

за тривалість безперервної роботи;

за почесні звання;

за знання та використання в роботі іноземної мови;

за спецконтингент;

за професійну майстерність;

за класність водіям тощо.

У разі проведення подвійної оплати праці за роботу у святкові дні ці виплати також враховуються до розміру мінімальної заробітної плати.

До переліку доплат за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, які встановлюються понад мінімальну заробітну плату, відносяться доплати працівникам, які використовують у роботі дезінфікувальні засоби, що передбачено пунктом 3.4.7 Умов N 308/519, та доплати робітникам закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, зайнятим на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці відповідно до пункту 3.4.5 цих Умов.

З метою уникнення “зрівнялівки” заробітної плати керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери необхідно забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної, у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи (постанова N 1037).

Для спрощення роботи з визначення розміру заробітної плати та розміру доплати до рівня мінімальної заробітної плати та враховуючи, що технічним документом, завдяки якому визначають фонд оплати праці працівників закладів, що, своєю чергою, буде затверджено в штатному розписі та кошторисі закладу на відповідний період, є тарифікаційний список (наказ Мінфіну від 01.02.2002 р. N 57 “Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету” та постанова КМУ від 28.02.2002 р. N 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”), пропонуємо наведену в додатку 2 до Умов N 308/519 форму тарифікаційного списку працівників дещо змінити.

Зазначені зміни не передбачені нормативними актами, однак, зважаючи на важливість правильного складання тарифікаційного списку для затвердження штатного розпису закладу, пропонуємо застосовувати форму тарифікаційного списку за зразком, що додається (додаток 2).

Зокрема, пропонуємо тарифікаційний список доповнити трьома новими стовпчиками: “Місячний фонд заробітної плати без урахування доплати до мінімальної заробітної плати”, “Доплата до мінімальної заробітної плати” та “Доплата за шкідливі умови робітникам (додаток 6 Умов N 308/519), за використання дезінфікувальних засобів, які не враховуються до розміру мінімальної заробітної плати”.

Тобто доплати за шкідливі умови робітникам (додаток 6 Умов N 308/519) та за використання дезінфікувальних засобів запропоновано вилучити зі стовпчика “Доплати, що мають обов’язковий характер” і відобразити їх у колонках 23, 24 додатка 2.

Цей лист не встановлює нових норм права і має інформаційно-рекомендаційний характер.

 

Заступник Міністра П. Ковтонюк

Тарифікаційний список працівників: Додаток таблиц