Оголошення про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря обласної комунальної установи «Чернівецька обласна клінічна лікарня»

 

 

         Відповідно до розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від 11 травня 2018 року №418-р «Про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря обласної комунальної установи «Чернівецька обласна клінічна лікарня», керуючись Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», Департамент охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – орган управління) розпочинає прийом пропозицій щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря обласної комунальної установи «Чернівецька обласна клінічна лікарня».

До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості:

представники органу управління;

представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу;

представники громадської ради органу управління або особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та погоджені громадською радою при органі управління – по одній особі від кожного громадського об’єднання.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

наявність конфлікту інтересів.

 

Під час виникнення у члена конкурсної комісії вказаних вище  обставин, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати органові управління письмову заяву про самовідвід.

У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством.

У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин, після формування складу конкурсної комісії такий член конкурсної комісії підлягає заміні відповідним суб’єктом подання, який запропонував кандидатуру зазначеного члена конкурсної комісії, не пізніше наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених обставин.

Пропозиції щодо кандидатур приймаються до 25 травня 2018 року органом управління у паперовому вигляді листом у довільній формі, підписаного керівником, із зазначенням кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії.

До листа додаються:

–         згода на обробку персональних даних та попередження про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції» особи, яка пропонується до складу конкурсної комісії, за формами, що додаються;

–       з метою підтвердження функціонального спрямування громадської організації та її державної реєстрації, засвідчені належним чином копії затвердженого в установленому порядку статуту громадської організації та документа про державну реєстрацію;

–       від трудового колективу – не більше трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії, витяг із протоколу  загальних зборів трудового колективу

 

Подані пропозиції розглядатимуться органом управління

29 травня 2018 року.

Телефон для довідок: (0372) 55-32-58, відповідальні особи: Курик Оксана Володимирівна та Петрусяк Юрій Іванович.

Розпорядження голови Чернівецької ОДА “Про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря ОКУ “Чернівецька обласна клінічна лікарня” 

Завантажити:Розпорядження ОДА від 11.05.2018 №418

Додатки: Додаток1 до оголошення (Згода на обробку персональних даних) Додаток2 до оголошення (Повідомлення про вимоги та обмеження)