Головні позаштатні спеціалісти

Персональний склад головних позаштатних спеціалістів Департаменту охорони здоров`я –координаторів груп спеціальностей відповідного профілю

 

№ п\п Лікарська (провізорська) спеціальність Група спеціальностей Прізвище, ім’я, по батькові Посада, основне місце роботи, контактні телефони
1. Організація і управління охороною здоров’я  Організація і управління охороною здоров’я:  медична статистика,   спеціаліст з тимчасової непрацездатності, спеціаліст з медичних аспектам формування здорового способу життя. Леонець Світлана Іванівна Начальник ОКУ «Чернівецький обласний інформаційно-аналітичного центр медичної статистики, інженерно-технічного та фармацевтичного супроводу діяльності закладів охорони здоров’я області»
2. Медицина невідкладних станів Медицина невідкладних станів – лікувальна справа (невідкладні стани) Єленєв Володимир Володимирович Директор ОКУ «Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
3. Хірургічний профіль №1 Хірургічний профіль: анестезіологія, ендоскопія,  комбустіологія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія,  отоларингологія, сурдологія, офтальмологія, патологічна анатомія, проктологія, судинна хірургія, торакальна хірургія,  трансфузіологія, урологія, судова медицина Бочаров Андрій Володимирович Завідувач відділення проктології ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»

 

4. Хірургічний профіль №2 Стоматологічний профіль:  дитяча стоматологія,  ортодонтія, ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія,  щелепно-лицьова хірургія Кузняк Наталія Богданівна Завідувач кафедри хірургічної та дитячої стоматології ВДНЗ «БДМУ», к.мед.н., доцент (за згодою)

 

5. Онкологія Онкологічного профілю:  онкогінекологія,   радіологія,  паліативна та хоспісна допомога, питання  профілактики та організації лікування патології молочної залози Іващук Олександр Іванович Професор  кафедри онкології

та радіології БДМУ (за згодою)

6. Психіатрія Психіатричного профілю:  медична психологія, наркологія, психотерапія, психофізіологія, сексопатологія, судово-психіатрична експертиза Азов

Юрій Федорович

В.о. головного лікаря  КМУ «Чернівецька обласна психіатрична лікарня»
7. Терапія Ревматологія, алергологія, гематологія, трансплантологія, дієтологія, фтизіатрія, дерматовенерологія, імунологія, інфекційні хвороби, ендокринологія, кардіологія, нефрологія, неврологія, пульмонологія, профпатологія, поліклінічна справа, фізіотерапія, служба протидії ВІЛ/СНІД, гастроентерологія.

Лабораторний профіль:  клінічна біохімія, лабораторна справа (клініка),  рентгенологія,  ультразвукова  та променева діагностика,  функціональна діагностика

Федів Олександр

Іванович

Завідувач кафедри внутрішніх та інфекційних хвороб ВДНЗ «БДМУ», д.мед.н., професор (за згодою)
8. Акушерство та гінекологія Дитяча гінекологія, реанімація та інтенсивна терапія хворих  акушерсько-гінекологічного профілю, невідкладні стани в акушерстві, медична генетика,   онкогінекологія, планування сім’ї, медична статистика в акушерстві та гінекології Ринжук Василь Єфремович Заступник головного лікаря КМУ «Міський клінічний пологовий будинок №1»
9. Педіатрія Педіатричний профіль:  дитяча алергологія, дитяча анестезіологія, дитяча гастроентерологія, дитяча гематологія та онкологія,  дитяча генетика, дитяча дерматовенерологія, дитяча ендокринологія, дитяча імунологія, неонатологія, дитячі інфекційні хвороби, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча нефрологія,  дитяча онкологія, дитяча психіатрія,  дитяча пульмонологія,  підліткова терапія, дитяча фтизіатрія Знак Оксана Романівна Заступник головного лікаря КМУ «Обласна дитяча клінічна  лікарня»
Дитячий хірургічний профіль:  дитяча ортопедія і травматологія, дитяча ендоскопія, дитяча хірургія, дитяча отоларингологія,  дитяча  сурдологія,  дитяча патологічна анатомія, дитяча нейрохірургія, дитяча урологія
10. Епідеміологія Епідеміологічний профіль:  епідеміологія, бактеріологія, дезінфекційна справа, паразитологія,  мікробіологія,   вірусологія. Падурару Юрій Олексійович Завідувач відділом епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційної захворюваності – лікар-епідеміолог ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

 

Персональний склад головних позаштатних спеціалістів Департаменту охорони здоров’я

 

Алергологія

Капорін Олег Іванович Лікар-алерголог  обласного медичного діагностичного  центру
Анестезіологія Кокалко Микола Миколайович Доцент кафедри анестезіології та реаніматології БДМУ (за згодою)
Бактеріологія Білецька Ольга Вікторівна Завідувач бактеріологічної  лабораторії  – лікар-бактеріолог ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою)
Гастро-ентерологія Патратій Марина Володимирівна Доцент кафедри внутрішньої медицини БДМУ (за згодою)
Генетика медична Максіян Ольга Іполитівна Керівник обласного центру антенатальної охорони плоду та медичної генетики обласного медичного діагностичного центру
Гематологія Антофійчук Микола Петрович Доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб БДМУ (за згодою)
Гемодіаліз Лупуляк Ігор Орестович Завідувач відділення гемодіалізу ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»
Дитяча алергологія Безрукова Ірина Ушерівна Лікар пульмонологічного відділення КМУ «Обласна дитяча клінічна лікарня»
Дитяча анестезіологія Тесліцький Олександр Корнилійович Завідувач інфекційного відділення анестезіології та інтенсивної терапії КМУ «Обласна дитяча клінічна лікарня»
Дитяча гастро-ентерологія Зімагорова Ніна Олександрівна Лікар-гастроентеролог поліклінічного відділення КМУ «Обласна дитяча клінічна лікарня»
Дитяча гематологія та онкологія Гнатюк Михайло Григорович Завідувач кардіоонкоревматологічного відділення КМУ «Обласна дитяча клінічна лікарня»
Дитяча генетика Ластівка Ірина Володимирівна Доцент кафедри педіатрії та медичної генетики БДМУ (за згодою)
Дитяча гінекологія Боднарюк Оксана Іванівна Асистент кафедри акушерства та гінекології БДМУ (за згодою)
Дитяча дерматологія Бойко Ліліана Володимирівна Завідувач шкірно-венерологічного відділення КМУ «Обласна дитяча клінічна лікарня»
Дитяча ендоскопія Харченко Олександр Іванович Лікар-ендоскопіст діагностичного відділення КМУ «Обласна дитяча клінічна лікарня»
Дитячий ендокринолог Крецу Тамара Миколаївна Завідувач ендокринологічного відділення КМУ «Обласна дитяча клінічна лікарня»
Дитяча імунологія Дашкевич Аліна Василівна Лікар-імунолог КМУ «Міська дитяча поліклініка»
Дитячі інфекційні хвороби Гук Лариса Іванівна Лікар інфекційного відділення КМУ «Обласна дитяча клінічна лікарня»
Дитяча кардіо-ревматологія Сімак  Ірина Захарівна Лікар-кардіоревматолог  КМУ «Обласна дитяча клінічна лікарня»
Дитяча нейрохірургія Рошка  Аурел Іванович Лікар-нейрохірург дитячий КМУ «Міська дитяча клінічна лікарня»
Дитяча неврологія Харманська Ілона Борисівна Лікар дитячий невролог КМУ «Міська дитяча клінічна лікарня»
Дитяча нефрологія Андрійчук Тетяна Петрівна Завідувач нефрологічного відділенням КМУ «Міська дитяча  клінічна лікарня»
Дитяча офтальмологія Сливка Тамара Іванівна Завідувач очного дитячого відділення КМУ «Міська клінічна лікарня №2»
Дитяча ортопедія і травматологія Мартинов Андрій Володимирович Завідувач травматологічного відділення для дітей ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги»
Дитяча отоларингологія Понич Олександр Миколайович Завідувач отоларингологічного відділення для дорослих та дітей КМУ «Міська клінічна лікарня №2»
Дитяча психіатрія Шевчук Валентина Дмитрівна Завідувач дитячого  відділення КМУ «Чернівецька обласна психіатрична лікарня»
Дитяча пульмонологія Січкар Інна Борисівна Лікар-пульмонолог поліклінічного відділення КМУ «Обласна дитяча клінічна лікарня»
Дитяча сурдологія Ільянцева Галина Павлівна Завідувач кабінету сурдології КМУ «Міська дитяча поліклініка»
Дитяча урологія Іринчин Андрій Васильович Лікар-уролог дитячий  КМУ «Міська клінічна дитяча лікарня»
Дитяча фтизіатрія Гамаль Валерій Миколайович Завідувач відділення обласного дитячого фтизіатричного санаторію «Садгора»
Дитяча хірургія Хома Микола Васильович Завідувач хірургічного відділення КМУ «Міська дитяча клінічна лікарня»
Дієтологія Корсунська Олена Марківна Лікар-дієтолог ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»
Дермато-венерологія Денисенко Ольга Іванівна Професор, завідувач кафедри дерматовенерології БДМУ (за згодою)
Ендоскопія Білик Валентин Іванович Завідувач відділення обласного медичного діагностичного центру
Ендокринологія Шевчук Світлана Михайлівна Лікар-ендокринолог КМУ  «Міська лікарня №1»
Експерт з питань медико-соціальної експертизи Біволаріу Вікторія Миколаївна В.о. головного лікаря КМУ «Центр медико-соціальної експертизи»
Інфекційні хвороби Миндреску Валентина Борисівна Завідувач  інфекційного відділення

ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»

Імунологія Коваль Галина

Данилівна

Доцент кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології БДМУ (за згодою)
Кардіологія Маковійчук

Ірина

Омелянівна

Головний лікар КМУ «Обласний клінічний кардіологічний диспансер»
ЛФК і спортивна медицина Курик Марія

Василівна

Головний лікар КУ «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер»
Лабораторна діагностика Ігнатюк Тетяна Володимирівна Завідувач клініко-діагностичної лабораторії КМУ «Обласна дитяча клінічна лікарня»
Наркологія Самсонюк Віктор Олексійович Головний лікар КМУ «Чернівецький обласний наркологічний диспансер»
Нефрологія та трансплантологія Кокощук Олена Валентинівна Завідувач відділення нефрології КМУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»
Неврологія Вакарчук Ганна Василівна Завідувач центру невідкладної неврології ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги»
Нейрохірургія Бобков  Віктор Олександрович Завідувач нейрохірургічним відділенням  ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги»
Неонатологія Власова Олена Василівна Асистент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб БДМУ, к.мед.н. (за згодою)
Спеціаліст з питань невідкладних станів в неонатології Кошурба Ілля Васильович Завідувач відділення неонатального догляду КМУ «Міський клінічний пологовий будинок №1»
Ортопедія-травматологія Яким’юк  Дмитро Іванович Завідувач травматологічного відділення ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги»
Отоларингологія Воєвідка Мирослав Дмитрович Лікар ЛОР-центру ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»
Офтальмологія Кушнір Олександр Петрович Лікар офтальмологічного  відділення ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»
Пульмонологія Коваленко-Ратушняк  Світлана Вікторівна Завідувач пульмонологічного відділення ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»
Проф.патологія Шевченко Анатолій Іванович Лікар-ендоскопіст ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»
Патологічна анатомія Олійник  Ігор Юрійович Професор кафедри патологічної анатомії БДМУ (за згодою)
Патологічна анатомія дитяча Коваль Юрій Іванович Завідувач інформаційно-аналітичного відділу ОКМУ «Обласне патологоанатомічне бюро»
Терапевт по медичному обслуговуванню юнаків допризовного та призивного віку Руснак Ігор Миколайович Лікар підлітковий терапевт ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»
Поліклінічна справа Ткачук Людмила Іванівна Заступник головного лікаря з поліклінічної роботи ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»
Медична психологія та психотерапія Поліщук Олександр Юрійович Доцент кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини БДМУ, керівник центру медичної психології БДМУ (за згодою)
Радіологія Пахолка  Людмила Іванівна Завідувач радіологічним відділенням  КУ «Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер»
Ревматологія Гавриш Лариса Йосипівна Завідувач ревматологічним  відділенням  ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»
Рентгенологія Громнічний Петро Вікторович Завідувач рентгенологічного відділення ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»
Рефлексотерапія Боднар Людмила Олександрівна Лікар-рефлексотерапевт КМУ «Чернівецька обласна психіатрична лікарня»
Спеціаліст з експертизи тимчасової непрацездатності Баранецький  Іван Федорович Заступник головного лікаря з                                                              експертизи тимчасової непрацездатності

ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»

Спеціаліст з питань невідкладних станів в акушерстві Гошовський Владислав Михайлович В.о. головного лікаря КМУ «Міський клінічний пологовий будинок №1»
Спеціаліст з питань реанімації та інтенсивної терапії хворих акушерсько-гінекологічного профілю Новосад Галина Михайлівна Завідувач відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії МКМУ «Клінічний пологовий будинок №2»
Спеціаліст з питань профілак-тики та органі-зації лікування патології молочної залози Церковний Юрій Георгійович Лікар-онкомамолог КУ «Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер»
Онкогінекологія Клічук Ростислав Васильович Лікар-онкогінеколог КУ «Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер»
Спеціаліст з медичної статистики в акушерстві та гінекології Косевич Марія

Іванівна

Завідувач гінекологічного відділення КМУ «Міський клінічний пологовий будинок №1»
Спеціаліст з питань планування сім’ї Марфіна Яна

Антонівна

Завідувач обласного центру планування сім’ї обласного медичного діагностичного центру
Спеціаліст з медико-екологічних питань, секретар колегії ДОЗ Загороднюк  Марина В’ячеславівна Заступник головного лікаря КМУ «Обласний спеціалізований будинок дитини»
Спеціаліст з медичних аспектів формування здорового способу життя Попадюк Андрій Миколайович В.о. головного лікаря КМУ «Обласний центр здоров’я»
Спеціаліст з питань мед.сестринства Рошка Віоріка Миколаївна Заступник головного лікаря з питань  мед.сестринства ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»
Сурдологія Сапунков

Олег

Давидович

Доцент кафедри дитячої хірургії та отоларингології БДМУ (за згодою)
Судинна хірургія Домбровський Дмитро  Борисович Завідувач відділення судинної хірургії ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»
Сексопатологія Сікорський Олександр Миколайович Лікар-сексопатолог обласного медичного діагностичного центру
Терапевтична стоматологія Зінченко Ліліана Яківна Лікар-стоматолог-терапевт терапевтич-ного стоматологічного відділення КУ «Чернівецька обласна консультативна  стоматологічна поліклініка»
Дитяча стоматологія Павлов Юрій Олегович В.о. головного лікаря МТМО «Стоматологія» КМУ «Міська дитяча стоматологічна поліклініка»
Ортопедична стоматологія Кошеланик Сергій Петрович Завідувач ортопедичного відділення КУ «Чернівецька міська стоматологічна  поліклініка»
Судово-медична експертиза Бачинський Віктор Теодосович Начальник КМУ «Обласне бюро судово-медичної експертизи»
Судово-медичний психіатр-експерт Васкан Жанна Василівна Лікар-психіатр КМУ «Чернівецька обласна психіатрична лікарня»
Служба протидії ВІЛ-інфекції та СНІДу Мочульський Володимир Миколайович Т.в.о. головного лікаря ОКУ «Обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом»
Щелепно-лицьова хірургія Кушнір Олександр Леонідович Завідувач  відділення хірургічної стоматології ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»
Спеціаліст з питань теле-комунікаційних, інформаційних технологій та телемедичного консультування Мельничук Олександр Миколайович Провідний фахівець навчального відділу з сектором моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного забезпечення БДМУ (за згодою)
Трансфузіологія Каланча Анжеліка Володимирівна В.о. головного лікаря Чернівецького обласного центру служби крові
Торакальна  хірургія Яцків Василь Васильович Завідувач відділення торакальної хірургії ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»
Токсикологія Бойко Юрій  Григорович Завідувач відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»
Ультразвукова діагностика Буймістр Наталія Іванівна Завідувач відділення УЗД обласного медичного діагностичного центру
Урологія Федорук  Олександр Степанович Завідувач кафедри урології та нейрохірургії БДМУ, д.мед.н., професор (за згодою)
Фармація Акжигітов Гельфан Назарович Начальник відділу фармацевтичного супроводу обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики, інженерно-технічного та фармацевтичного супроводу діяльності закладів охорони здоров’я області
Функціональна діагностика Браславська Ірина Зіновіївна Завідувач  кабінету функціональної діагностики ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»
Фізіотерапія Маркович Олег Васильович Завідувач фізіотерапевтичного відділення ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»
Фтизіатрія Гавриш Іван Іванович Головний лікар СТМО «Фтизіатрія»
Вертебрологія Карлійчук Олександр Георгійович Лікар нейрохірургічного відділення ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги»
Фітотерапія, народна та нетрадиційна медицина Ганжа Валентина Діомидівна Завідувач терапевтичного відділення ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги»
Геріартрія, спе-ціаліст з питань надання медичної допомоги ветера-нам, інвалідам, учасникам Вв та бойових дій Шипот Аурел

Васильович

Заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи «Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни»
Спеціаліст з питань метрології Мішина Олена Олегівна Спеціаліст інженерно-технічного відділу ОКУ «Чернівецький обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики»
Спеціаліст з питань проведення тендерних закупівель Шелест  Тетяна Анатоліївна Заступник головного лікаря ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня» з економічних питань