Обсяг надання вторинної медичної допомоги, який забезпечуватимуть багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування І та ІІ рівнів

У кінці 2018 р. набув чинності Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.10.2018 р. № 1881 «Про затвердження Об’єму надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, що повинен забезпечуватися багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування першого та другого рівня, та Змін до Порядку регіоналізації перинатальної допомоги». Відповдно до цього Наказу, визначається об’єм медичної допомоги у лікарнях інтенсивного лікування І та ІІ рівнів.

Документ встановлює обсяг надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, який мають забезпечувати багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування першого та другого рівнів (далі — БЛІЛ І та ІІ рівнів), для забезпечення гарантованого своєчасного доступу населення до послуг вторинної, у тому числі екстреної, медичної допомоги належної якості в межах створених госпітальних округів з урахуванням переліку лікарських спеціальностей в БЛІЛ І та ІІ рівнів.

БЛІЛ І рівня

БЛІЛ І рівня, зокрема, забезпечують надання медичної допомоги у стаціонарних умовах за такими лікарськими спеціальностями:

 • акушерство і гінекологія;
 • анестезіологія;
 • медицина невідкладних станів;
 • неврологія;
 • ортопедія і травматологія;
 • патологічна анатомія;
 • педіатрія;
 • терапія;
 • трансфузіологія;
 • хірургія.

БЛІЛ І рівня забезпечує діагностику стану пацієнта за такими лікарськими спеціальностями:

 • ендоскопія;
 • клінічна лабораторна діагностика, клінічна імунологія, клінічна біохімія;
 • рентгенологія;
 • ультразвукова діагностика.

БЛІЛ ІІ рівня

БЛІЛ ІІ рівня, зокрема, забезпечують надання медичної допомоги у стаціонарних умовах за такими лікарськими спеціальностями:

 • акушерство і гінекологія;
 • анестезіологія;
 • гастроентерологія;
 • гематологія;
 • дитяча хірургія;
 • ендокринологія;
 • інфекційні хвороби;
 • кардіологія;
 • комбустіологія;
 • медицина невідкладних станів;
 • неврологія;
 • нейрохірургія;
 • неонатологія;
 • нефрологія;
 • ортопедія і травматологія;
 • отоларингологія;
 • офтальмологія;
 • патологічна анатомія;
 • педіатрія;
 • проктологія;
 • психіатрія;
 • пульмонологія;
 • ревматологія;
 • судинна хірургія;
 • терапія;
 • трансфузіологія;
 • урологія;
 • хірургічна стоматологія;
 • хірургія.

БЛІЛ ІІ рівня забезпечує діагностику стану пацієнта за такими лікарськими спеціальностями:

 • ендоскопія;
 • клінічна лабораторна діагностика, клінічна імунологія, клінічна біохімія;
 • рентгенологія;
 • ультразвукова діагностика;
 • функціональна діагностика.

Також наказом затверджені вимоги до надання екстреної медичної допомоги у БЛІЛ І та ІІ рівнів, вимоги до надання медичної допомоги під час пологів, лікування патології вагітності та невідкладної акушерсько-гінекологічної допомоги у БЛІЛ І та ІІ рівнів та Зміни до Порядку регіоналізації перинатальної допомоги.