Чернівецька область очолила загальноукраїнський рейтинг діяльності закладів охорони здоров’я за 2017 рік

Щороку за підсумками роботи медичної галузі в кожному з регіонів Міністерство охорони здоров’я України формує загальний порівняльний рейтинг діяльності закладів охорони здоров’я.

Моніторинг стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я проводиться на виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про моніторинг стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я» (від 28.12.2000 р. № 1907) та наказу МОЗ України «Про рейтингову оцінку стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я» (від 31.05.2002р. №197).

Як інформують в ОКУ «Чернівецький обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, інженерно-технічного та фармацевтичного супроводу діяльності закладів охорони здоров’я області», за оперативними даними рейтингової оцінки стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я України 2017 року без показників діяльності галузі в сільській місцевості, Чернівецька область зайняла перше рейтингове місце серед 24 регіонів України та міста Київ. У загальноукраїнському рейтингу із показниками діяльності медичної галузі у сільській місцевості Чернівецька область також  перша.

Даний рейтинг формується на основі значної кількості різних показників. Оцінка діяльності системи надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я області, шляхом вивчення показників, які характеризують структуру, використання ресурсів охорони здоров’я, доступність, якість та ефективність її надання, дозволяє визначити проблемні питання медичної галузі як в цілому по області так і в розрізі адміністративних територій і прийняти управлінські рішення в плануванні заходів щодо поліпшення показників стану здоров’я населення і ефективності використання ресурсів охорони здоров’я.

Зокрема, за підходами ВООЗ, для моніторингу стану здоров’я населення визначені інтегральні показники, до яких входять: смертність немовлят, материнська смертність, які характеризують ще й соціально-гігієнічний розвиток регіону, ефективність роботи служб охорони здоров’я.

Моніторингу також підлягають показники інвалідності дитячого та дорослого населення, за допомогою яких визначається ступінь порушення стану здоров’я населення регіону для своєчасного планування заходів ефективної реабілітації або вирішення проблем медико-соціальної допомоги.

Серед показників запровадженого моніторингу в області, які відображають ефективність заходів профілактичного спрямування використовуються: проведення первинного вакцинального комплексу дітям до року, флюорографічне обстеження, своєчасність обстеження на ВІЛ вагітних, проведення ультразвукового скринінгу та ряд інших.

Моніторинг заходів щодо впровадження пріоритетних форм забезпечення медичною допомогою спрямований на визначення динаміки змін показників діяльності стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги, а саме обсягів ліжкового фонду в денних стаціонарах, кількості пролікованих в них хворих та динаміки показників розвитку первинної медико-санітарної допомоги, а саме сімейної медицини, кількості посад сімейних лікарів та укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів.

Значною медико-соціальною проблемою є злоякісні новоутворення. На зменшення інвалідності та смертності від цих хвороб спрямоване раннє їх виявлення і скорочення кількості занедбаних форм цієї патології.

За вказаними показниками також був сформований обласний рейтинг. З-поміж 13 адміністративних територій області, у трійку перших ввійшли: Заставнівський, Сторожинецький, Глибоцький райони. Вони набрали максимальну кількість балів: Заставнівський  – 386, Сторожинецький – 381, Глибоцький – 293.